some_text

Lisanslı yazılım kâr ettiriyor

21 May 2013 -

21.05.2013, Zaman

BSA’nın yeni araştırması, lisanslı yazılımların kurumlardaki riskleri azaltarak işletme performansını artırdığını ve sağladığı katma değerle ekonomiyi güçlendirdiğini ortaya koydu.

BSA | The Software Alliance ve INSEAD tarafından yapılan son araştırmada, lisanslı yazılımların Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunduğu tespit edildi. Lisanslı yazılımlar korsan yazılımlarla karşılaştırıldığında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) iki kat daha fazla katkı yapıyor.

Lisanslı yazılımlarda yüzde 1’lik artış GSYİH’ye 464 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Korsan yazılımlar için aynı düzeydeki artışın ekonomiye getirisi ise yarı yarıya azalarak 232 milyon dolarla sınırlı kalıyor. Bu da lisanslı yazılımların korsan yazılımlara göre Türkiye’de 232 milyon dolar daha fazla katma değer ürettiği anlamına geliyor.

Rekabet Avantajı: Lisanslı Yazılımların Ekonomik Etkisi Araştırması için 95 ülkeden elde edilen veriler, lisanslı yazılımların yurtiçi ekonomisine önemli katkılarının bulunduğunu gösterdi. Araştırma sonuçları lisanslı yazılım kullanımındaki artışın GSYİH’ye net kazançlar sağladığını da ortaya koydu. Lisanslı yazılımlar korsan yazılımlarla karşılaştırıldığında ekonomiyi büyük oranda canlandırıyor ve teşvik ediyor.

BSA Direktörü Semih Sağman konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Lisanslı yazılım kullanımı kurumsal riskleri azaltarak işletmelerde verimliliği artırıyor ve bu da şirketlere net kazanç sağlıyor. Son araştırma yalnızca lisanslı yazılımların kurumlara yararını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda lisanslı yazılım kullanımının ekonomik büyümeyi önemli ölçüde teşvik ettiğini de gösteriyor.”

Araştırmada lisanslı yazılıma yapılan 1 dolarlık yatırımın 144 dolarlık getiri sağladığı ortaya çıktı. Korsan yazılım kullanımında yatırım getirisi 44 dolarla sınırlı.

Araştırmanın diğer bulguları:

• Dünyada lisanslı yazılım kullanımının yüzde 1 oranında artırılması ekonomiye 73 milyar dolar getiri sağlıyor. Bu da aynı ölçekte 20 milyar dolarlık korsan yazılımla karşılaştırıldığında 53 milyar dolar tutarında önemli bir fark oluşturuyor.

• Araştırmaya konu olan bütün ülkeler korsan yazılım yerine lisanslı yazılım kullanarak daha yüksek katma değer üretmiş oluyor.

• Gelişmekte olan ülkeler lisanslı yazılım kullanımından dolar bazında daha yüksek yatırım getirisi elde ediyor. Bu oran GSYİH’te ortalama 437 dolar artışa karşılık geliyor.

• Bununla birlikte tüm ülkeler lisanslı yazılımlardan yararlı sonuçlar alıyor. Yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde lisanslı yazılıma yapılan 1 dolarlık yatırım 117 dolar yatırım getirisi sağlıyor. Orta gelir düzeyindeki ülkelerde bu kazanım 140 dolarla yine önemli seviyede.

INSEAD eLab Kıdemli Araştırma Görevlisi Eduardo Rodriguez-Montemayor lisanslı yazılımların ekonomik etkisini şöyle değerlendirdi: “Önceki araştırmalar lisanslı yazılımlarla sağlanan katma değerli hizmetlerin kurumların maliyetleri azaltarak üretkenliği artırmasına imkan tanıdığını gösterdi. Bu rapor bir adım ileriye giderek yazılımın ülke ekonomisine yaptığı katkıyı kesin biçimde ortaya koyuyor. Sonuçlarda açıkça görülüyor ki lisanslı yazılım hem işletmelere hem de yurtiçi ekonomiye fayda sağlamaktadır. Ayrıca korsan yazılımla karşılaştırıldığında, lisanslı yazılım araştırmaya dahil olan bütün ülkelerde ekonominin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.”

Lisanslı yazılımın ekonomik yararlarından istifade etmek isteyen yönetimler ve şirketler aşağıdaki alanlarda harekete geçerek gerekli tedbirleri alabilirler:

• Lisanslı yazılımlara ek olarak PC’lerde, mobil cihazlarda ve bulutta telif hakkı kapsamında olan diğer materyalleri korumak için fikri mülkiyet yasalarının güncellenmesi ve daha etkili yasal takip yapılması.

• Lisanslı yazılımlara özel kaynak ayırarak fikri mülkiyet haklarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılması.

• Yalnızca lisanslı yazılım kullanarak ve yazılım varlık yönetimi programlarından yararlanarak tüm tarafların sektöre örnek olması.

{\rtf1\ansi\ansicpg1252 {\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red51\green51\blue51;\red255\green255\blue255;} \deftab720 \pard\pardeftab720\sl360\partightenfactor0 \f0\fs26 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0 \outl0\strokewidth0 \strokec2 }